Hunde Mini-Trittplattformen - Draufsicht
Katalognummer: 70012