Hunde Mini-Trittplattformen - Isometrische Ansicht
Katalognummer: 70012